vrijdag 25 november 2011

Agent gedeeltelijk opleiden in Kunduz kost 500.000 euro per Afghaanse agent

Het gedeeltelijk opleiden van één Afghaanse politieagent in Kunduz kost Nederland dit jaar ruim een half miljoen euro per politieagent die wordt opgeleid.

Dat meldt Volkskrant-verslaggeefster Natalie Righton die zich baseert op cijfers van het Nederlandse ministerie van Defensie en de politie van de provincie Kunduz.

De trainingsmissie begon in juli en kost dit jaar 105 miljoen euro. Daarvoor worden in totaal 189 agenten uit Kunduz begeleid door Nederlandse trainers.

Driekwart van de agenten volgt een training die doorloopt in 2012. Zij kregen tot nu toe slechts enkele uren les.

Defensie zegt dat bij het bedrag ook de opstartkosten van de missie zijn meegerekend.

Maar in 2012 en 2013 zijn de kosten voor de politietrainingsmissie in Kunduz geraamd op 109 miljoen euro per jaar, dus nog hoger. In 2014 kost de missie 94 miljoen.

Het ministerie van Defensie en de Afghanen verschillen van mening wat lesgeven is, en wat niet.

Volgens de Afghanen is het 12 uur per agent. Defensie zegt dat trainers ook meelopen op patrouille en dan notities maken voor later. Maar de Afghanen zien dit meekijken niet als training.

Aan de Nederlandse politietrainingsmissie in Afghanistan doen 545 politiefunctionarissen en militairen mee. De missie loopt tot 2014.


Artikel-100 brief missie Afghanistan
De regering zette in januari in de Artikel-100 brief de kosten voor de geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan uiteen. (Deze zijn ondertussen wel iets herzien).

De Artikel 100 brief aan de Kamer waarin de missie uiteen wordt gezet geeft op pagina 21 een opgave van de additionele kosten per jaar.

"De additionele kosten van de beoogde missie bedragen in 2011 EUR 122,3 miljoen en de jaren 2012 en 2013 EUR 109,3 miljoen. In 2014 worden de kosten begroot op EUR 94,4 miljoen. Voor 2015 wordt een bedrag van EUR 32,5 miljoen voorzien bestaande uit resterende afbouwkosten en staven. Deze kosten komen ten laste van de structurele voorziening 'uitvoeren crisisbeheersingsoperaties' binnen de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) op de Defensie begroting en de beschikbare middelen voor salariskosten van politiemensen uit de HGIS op de begroting van Veiligheid en Justitie." (p.21)