vrijdag 25 november 2011

Agent gedeeltelijk opleiden in Kunduz kost 500.000 euro per Afghaanse agent

Het gedeeltelijk opleiden van één Afghaanse politieagent in Kunduz kost Nederland dit jaar ruim een half miljoen euro per politieagent die wordt opgeleid.

Dat meldt Volkskrant-verslaggeefster Natalie Righton die zich baseert op cijfers van het Nederlandse ministerie van Defensie en de politie van de provincie Kunduz.

De trainingsmissie begon in juli en kost dit jaar 105 miljoen euro. Daarvoor worden in totaal 189 agenten uit Kunduz begeleid door Nederlandse trainers.

Driekwart van de agenten volgt een training die doorloopt in 2012. Zij kregen tot nu toe slechts enkele uren les.

Defensie zegt dat bij het bedrag ook de opstartkosten van de missie zijn meegerekend.

Maar in 2012 en 2013 zijn de kosten voor de politietrainingsmissie in Kunduz geraamd op 109 miljoen euro per jaar, dus nog hoger. In 2014 kost de missie 94 miljoen.

Het ministerie van Defensie en de Afghanen verschillen van mening wat lesgeven is, en wat niet.

Volgens de Afghanen is het 12 uur per agent. Defensie zegt dat trainers ook meelopen op patrouille en dan notities maken voor later. Maar de Afghanen zien dit meekijken niet als training.

Aan de Nederlandse politietrainingsmissie in Afghanistan doen 545 politiefunctionarissen en militairen mee. De missie loopt tot 2014.


Artikel-100 brief missie Afghanistan
De regering zette in januari in de Artikel-100 brief de kosten voor de geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan uiteen. (Deze zijn ondertussen wel iets herzien).

De Artikel 100 brief aan de Kamer waarin de missie uiteen wordt gezet geeft op pagina 21 een opgave van de additionele kosten per jaar.

"De additionele kosten van de beoogde missie bedragen in 2011 EUR 122,3 miljoen en de jaren 2012 en 2013 EUR 109,3 miljoen. In 2014 worden de kosten begroot op EUR 94,4 miljoen. Voor 2015 wordt een bedrag van EUR 32,5 miljoen voorzien bestaande uit resterende afbouwkosten en staven. Deze kosten komen ten laste van de structurele voorziening 'uitvoeren crisisbeheersingsoperaties' binnen de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) op de Defensie begroting en de beschikbare middelen voor salariskosten van politiemensen uit de HGIS op de begroting van Veiligheid en Justitie." (p.21)

woensdag 26 oktober 2011

Regering geeft opheldering over 20 miljoen extra voor missie Kunduz in 2012

In de Rijksbegroting Defensie voor 2012 staat dat er 97 miljoen voor de geïntegreerde politiemissie (GPM) in Kunduz is geraamd. Deze raming is bijgesteld naar 116,3 miljoen. De regering heeft woensdag in een antwoord op Kamervragen uitleg gegeven.

In Kamervragen over de begroting van Defensie werd onder meer gevraagd waarom dit verschil er is en waaruit dit bestaat.

De regering heeft geantwoord dat er nog € 7,5 miljoen op de 97 miljoen bijkomt als bijdrage aan de staven van de International Security Assistance Force (ISAF) van de NAVO in Afghanistan.

Het bedrag is verder verhoogd door het doorschuiven van verplichtingen uit 2011 naar 2012.

In de raming was verder een post van € 4,8 miljoen opgenomen als extra kosten voor politie. Deze post is in het tweede kwartaal definitief overgeheveld naar de begroting van Veiligheid en Justitie.


De betreffende Kamervraag en het antwoord:

136
Kunt u specifiek uiteenzetten waarom er een verschil zit tussen de raming voor 2012 voor de geïntegreerde politietrainingsmissie, die nu is bijgesteld naar 116,3 miljoen en het bedrag dat in de Rijksbegroting Defensie 2012 staat in beleidsartikel 20, namelijk 97 miljoen voor de geïntegreerde politiemissie? Waar bestaat dit verschil uit?

In de raming voor de Geïntegreerde Politietrainingsmissie (GPM) zijn alle Nederlandse bijdragen in Afghanistan opgenomen. Voor 2012 was de initiële raming € 109,3 miljoen. Op de defensiebegroting gaat het om de posten GPM (€ 97 miljoen) en de Nationale bijdrage aan ISAF-staven (€ 7,5 miljoen). Deze twee posten bedragen samen € 104,5 miljoen. In de raming was verder een post van € 4,8 miljoen opgenomen als extra kosten voor politie. Deze post is in het tweede kwartaal definitief overgeheveld naar de begroting van Veiligheid en Justitie. De raming is niet verhoogd. Het aangepaste bedrag van € 116,3 miljoen is ontstaan door het doorschuiven van verplichtingen uit 2011. Deze wijziging zal in de 1e suppletoire begroting voor 2012 worden verwerkt.

woensdag 16 februari 2011

Jolande Sap (GroenLinks) onwetend over kosten Nederlandse missie Kunduz

GroenLinks-leider Jolande Sap kreeg maandagavond in het televisieprogramma "Uitgesproken" van de VARA de vraag voorgeschoteld waarom Nederland een nieuwe missie uit gaat voeren in de Afghaanse provincie Kunduz die 500 miljoen kost.

Mevrouw Sap antwoordde: “Dat is geld van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie. Die militairen gaan nu naar Afghanistan, anders staan ze achter de hekken.” (Zie in Uitgesproken op 3:50 min).

Dit is echter onjuist. De 500 miljoen zijn additionele kosten, die komen er juist bij omdat de militairen achter de hekken vandaan komen en naar Afghanistan gaan.

De Artikel 100 brief aan de Kamer waarin de missie uiteen wordt gezet geeft op pagina 21 een opgave van de additionele kosten per jaar.

"De additionele kosten van de beoogde missie bedragen in 2011 EUR 122,3 miljoen en de jaren 2012 en 2013 EUR 109,3 miljoen. In 2014 worden de kosten begroot op EUR 94,4 miljoen. Voor 2015 wordt een bedrag van EUR 32,5 miljoen voorzien bestaande uit resterende afbouwkosten en staven. Deze kosten komen ten laste van de structurele voorziening 'uitvoeren crisisbeheersingsoperaties' binnen de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) op de Defensie begroting en de beschikbare middelen voor salariskosten van politiemensen uit de HGIS op de begroting van Veiligheid en Justitie." (p.21)

Kosten missie Kunduz

Inleiding