woensdag 16 februari 2011

Jolande Sap (GroenLinks) onwetend over kosten Nederlandse missie Kunduz

GroenLinks-leider Jolande Sap kreeg maandagavond in het televisieprogramma "Uitgesproken" van de VARA de vraag voorgeschoteld waarom Nederland een nieuwe missie uit gaat voeren in de Afghaanse provincie Kunduz die 500 miljoen kost.

Mevrouw Sap antwoordde: “Dat is geld van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie. Die militairen gaan nu naar Afghanistan, anders staan ze achter de hekken.” (Zie in Uitgesproken op 3:50 min).

Dit is echter onjuist. De 500 miljoen zijn additionele kosten, die komen er juist bij omdat de militairen achter de hekken vandaan komen en naar Afghanistan gaan.

De Artikel 100 brief aan de Kamer waarin de missie uiteen wordt gezet geeft op pagina 21 een opgave van de additionele kosten per jaar.

"De additionele kosten van de beoogde missie bedragen in 2011 EUR 122,3 miljoen en de jaren 2012 en 2013 EUR 109,3 miljoen. In 2014 worden de kosten begroot op EUR 94,4 miljoen. Voor 2015 wordt een bedrag van EUR 32,5 miljoen voorzien bestaande uit resterende afbouwkosten en staven. Deze kosten komen ten laste van de structurele voorziening 'uitvoeren crisisbeheersingsoperaties' binnen de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) op de Defensie begroting en de beschikbare middelen voor salariskosten van politiemensen uit de HGIS op de begroting van Veiligheid en Justitie." (p.21)

Kosten missie Kunduz

Inleiding