woensdag 26 oktober 2011

Regering geeft opheldering over 20 miljoen extra voor missie Kunduz in 2012

In de Rijksbegroting Defensie voor 2012 staat dat er 97 miljoen voor de geïntegreerde politiemissie (GPM) in Kunduz is geraamd. Deze raming is bijgesteld naar 116,3 miljoen. De regering heeft woensdag in een antwoord op Kamervragen uitleg gegeven.

In Kamervragen over de begroting van Defensie werd onder meer gevraagd waarom dit verschil er is en waaruit dit bestaat.

De regering heeft geantwoord dat er nog € 7,5 miljoen op de 97 miljoen bijkomt als bijdrage aan de staven van de International Security Assistance Force (ISAF) van de NAVO in Afghanistan.

Het bedrag is verder verhoogd door het doorschuiven van verplichtingen uit 2011 naar 2012.

In de raming was verder een post van € 4,8 miljoen opgenomen als extra kosten voor politie. Deze post is in het tweede kwartaal definitief overgeheveld naar de begroting van Veiligheid en Justitie.


De betreffende Kamervraag en het antwoord:

136
Kunt u specifiek uiteenzetten waarom er een verschil zit tussen de raming voor 2012 voor de geïntegreerde politietrainingsmissie, die nu is bijgesteld naar 116,3 miljoen en het bedrag dat in de Rijksbegroting Defensie 2012 staat in beleidsartikel 20, namelijk 97 miljoen voor de geïntegreerde politiemissie? Waar bestaat dit verschil uit?

In de raming voor de Geïntegreerde Politietrainingsmissie (GPM) zijn alle Nederlandse bijdragen in Afghanistan opgenomen. Voor 2012 was de initiële raming € 109,3 miljoen. Op de defensiebegroting gaat het om de posten GPM (€ 97 miljoen) en de Nationale bijdrage aan ISAF-staven (€ 7,5 miljoen). Deze twee posten bedragen samen € 104,5 miljoen. In de raming was verder een post van € 4,8 miljoen opgenomen als extra kosten voor politie. Deze post is in het tweede kwartaal definitief overgeheveld naar de begroting van Veiligheid en Justitie. De raming is niet verhoogd. Het aangepaste bedrag van € 116,3 miljoen is ontstaan door het doorschuiven van verplichtingen uit 2011. Deze wijziging zal in de 1e suppletoire begroting voor 2012 worden verwerkt.